Povodňový plán SO ORP SO ORP Moravská TřebováSrážkoměry - Moravská Třebová

Jevíčko

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na území obce Jaroměřice, východně od města Jevíčka.

Jevíčko - náměstí

Meteostanice se nachází na střeše Městského úřadu, Palackého náměstí 1. Provozovatelem je město Jevíčko.

Kunčina - Nová Ves

Srážkoměrná stanice je umístěná na boční stěně hasičské zbrojnice v místní části Nová Ves obce Kunčina v nadmořské výšce přibližně 410 m n.m. Člunkový srážkoměr. Provozovatel : obec Kunčina.

Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice je umístěná na budově VHOS a.s. Provozovatelem VHOS a.s., pan Červený.

Přední Arnoštov

Srážkoměr je umístěn za budovou místního kulturního domu. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Stará Roveň

Srážkoměr je umístěn za budovou staré školy. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Třebařov

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 376 m n. m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

VD Moravská Třebová

Srážkoměrná stanice umístěná u č.p. 236 v nadmořské výšce 360 m n. m. v blízkosti vodního díla Moravská Třebová. Provozovatelem je Povodí Moravy s.p.