Povodňový plán SO ORP SO ORP Moravská TřebováHladinoměry - Moravská Třebová

Hraničky (Třebůvka)

Vodoměrná stanice Hraničky (Třebůvka) ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na mostě přes vodní tok Třebůvka (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-1020; plocha povodí 426,17 km2) severně od části obce Vranová Lhota - Hraničky. Most leží na ř. km 19,44 vodního toku. 

Chornice (Jevíčka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ. Hladinoměr se nachází na silničním mostě ve směru na Biskupice, na levém břehu vodního toku Jevíčka. Platnost SPA je od Jevíčka až po ústí do Třebůvky. 

Jaroměřice (Úsobrnský p.)

Hlásný profil s přenosem dat se nachází jižně od Jaroměřic na mostu u zemědělského družstva v lokalitě Nad lužemi. Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Jaroměřice.

Jevíčko (Žlíbecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová. Provozovatelem hladinoměru je město Jevíčko.

Kunčina (Kunčinský p.)

Kunčický p., Vodoměrná stanice je umístěná na levé návodní straně silničního mostu č. 36823 -6

Kunčina - Nová Ves (Kunčinský p.)

Kunčinský p., Vodoměrná stanice je umístěná na levé návodní straně malého mostu přes tok směřujícímu k nemovitosti č.p. 34.

Mezihoří (Třebůvka)

Hladinoměr kat. B ve správě ČHMÚ se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebůvka v obci Mezihoří u č. p. 15 na ř. km 23.8.

Moravská Třebová - Sušice (Kunčinský p.)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na povodní straně silničního mostu přes tok v místní části Moravská Třebová Sušice.

Radkov (Třebůvka)

Hlásný profil kat. C. Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu v obci Radkov. Provozovatel (obec Městečko Trnávka) dále informuje o situaci obce níže na toku (Bezděčí u Trnávky a Chornice) a příslušnou ORP (Moravská Třebová).

VD Moravská Třebová - přítok (Třebůvka)

Limnigrafický stanice na levém břehu 30 m nad silničním mostem.

VD Moravská Třebová (Třebůvka)

Na hrázi vodního díla Moravská Třebová.