Povodňový plán obce SopotnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Sopotnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/13920; ze dne 15. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002182/2015; ze dne 10. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/22319/2015/ŽP/Lin; ze dne 25. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2024
offline verze 04. 03. 2024
digitalizovaná verze 04. 03. 2024
databáze POVIS 04. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i