Povodňový plán obce SlavkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Slavkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM057144/2014-219/To; ze dne 02. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005436/2014; ze dne 29. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: OZP/0464/15-2/Va; ze dne 02. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2022
offline verze 25. 11. 2022
digitalizovaná verze 25. 11. 2022
databáze POVIS 25. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i