Povodňový plán obce Šenov u Nového JičínaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Šenov u Nového Jičína

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/7398/2023; ze dne 09. 05. 2023
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/028690/2023; ze dne 23. 05. 2023
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Č. j.: DVT/2/2023; ze dne 26. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/12220/2023-Bš; ze dne 21. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 08. 2023
offline verze 29. 08. 2023
digitalizovaná verze 29. 08. 2023
databáze POVIS 29. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i