Povodňový plán obce Šenov u Nového JičínaHladinoměry - Šenov u Nového Jičína

Hodslavice (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Hodslavice je vybudována na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy u komunikace směrem k Novému Jičínu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Loučka_H (Grasmanka)

Hladinové čidlo kategorie C je umístěné na zpevněné mostní konstrukci v místní části Loučka přes potok Grasmanka. Provozovatelem profilu je LVS Nový Jičín.

Nový Jičín (Jičínka)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v centru Nového Jičína na levém břehu Jičínky v říčním kilometru 9,2.

Šenov u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Šenov u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce u restaurace "Na Fojtství". Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Kunín, která se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Nový Jičín (ORP).

Žilina_H (Jičínka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na zpevněném břehu v těsné blízkosti nového mostu č. M22 v místní části Žilina. Most je v majetku města. Platnost SPA je od obce Žilina po soutok s tokem Zrzávka. Provozovatelem profilu je LVS Nový Jičín.

Životice u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Životice u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce naproti obecnímu úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Nový Jičín a obce Šenov u Nového Jičína a Kunín, které se nachází na toku Jičínky pod obcí.