Povodňový plán obce SazomínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Sazomín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-54977/2022/5419/ju; ze dne 14. 12. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/97/23/MB/1; ze dne 08. 02. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 03. 2023
offline verze 15. 03. 2023
digitalizovaná verze 15. 03. 2023
databáze POVIS 15. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i