Povodňový plán obce ŠardicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Šardice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-33243/2022/5419-TK; ze dne 15. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP117769/22/333; ze dne 05. 12. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 08. 2022
offline verze 25. 08. 2022
digitalizovaná verze 25. 08. 2022
databáze POVIS 25. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i