Povodňový plán obce RudkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rudka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/011651/2022; ze dne 22. 11. 2022
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-43345/2022/5419/ju; ze dne 10. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MR-C 53110/22-PaV; ze dne 01. 12. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 09. 2022
offline verze 13. 09. 2022
digitalizovaná verze 13. 09. 2022
databáze POVIS 13. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i