Povodňový plán obce RudkaHladinoměry - Rudka

Rudka (Bobrava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na opevnění vodní nádrže naproti obecního úřadu v Rudce. Jedná o vodočetnou lať bez dálkového přenosu dat a bez stanovených SPA. Provozovatelem je obec Rudka.