Povodňový plán obce RozhovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Rozhovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Št/2023/007031; ze dne 14. 02. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 043899/2023 OŽP/Ks; ze dne 22. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 06. 2023
offline verze 02. 06. 2023
digitalizovaná verze 02. 06. 2023
databáze POVIS 02. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i