Povodňový plán města Ronov nad DoubravouPOVODŇOVÝ PLÁN města Ronov nad Doubravou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: PCR947/086718/2021; ze dne 04. 11. 2021
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/050683; ze dne 16. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 027994/2022 OŽP/Ru; ze dne 08. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2021
offline verze 22. 11. 2021
digitalizovaná verze 22. 11. 2021
databáze POVIS 22. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i