Povodňový plán obce RohlePOVODŇOVÝ PLÁN obce Rohle

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM53600/2013-219/Ju; ze dne 28. 11. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/005565/2013; ze dne 13. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2014/84/ZP-MUZB; ze dne 15. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 04. 2020
offline verze 27. 04. 2020
digitalizovaná verze 27. 04. 2020
databáze POVIS 27. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i