Povodňový plán obce PustějovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pustějov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111 (ústředna)
E-mail: info@pod.cz

Přímý výkon správy toku: 
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Ředitel závodu
: Ing. Radek Pekař
Tel.: 596 657 512
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Provoz Skotnice:
Na Dolách 81, 742 59 Skotnice 
Vedoucí provozu: Roman Volný
Tel.: 556 723 607
E-mail: roman.volny@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky, a také některé další vodní toky na území obce Pustějov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012 2-01-01-1040-0-00, 2-01-01-1081-0-00
Husí potok 10100199 2-01-01-1010-0-00
Pustějovský potok 10217272 2-01-01-1110-0-00
Bartošovický potok 10209982 2-01-01-1070-0-00
bezejmenný tok 10214068 2-01-01-1110-0-00
bezejmenný tok 10210092 2-01-01-1110-0-00
bezejmenný tok 10217968 2-01-01-1110-0-00
bezejmenný tok 10211325 2-01-01-1110-0-00
bezejmenný tok 10210563 2-01-01-1110-0-00
bezejmenný tok 10209032 2-01-01-1110-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 656 999 111
E-mail: lesycz@lesycz.cz

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vedoucí OŘ: Ing. Jiří Kašík
Tel.: 956 911 111
E-mail: jiri.kasik@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Pustějov:
Rajon 105 - Správa toků, detašované pracoviště Ostrava - Ing. Sylva Lokajová
Tel.: 604 500 582
E-mail: sylva.lokajova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Děrenský potok 10208838 2-01-01-1000-0-00

 

  • Vodní toky ve správě MSV Metal Studénka, a.s.
Správce:
MSV Metal Studénka, a.s., R. Tomáška 859, 742 13 Studénka
Tel.: 556 472 111
E-mail: info@msvmetal.eu
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
náhon Pustějov 10217585 2-01-01-1110-0-00

 

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HOZ 10214657 2-01-01-1110-0-00
HOZ 10215133 2-01-01-1110-0-00
HOZ 10210233 2-01-01-1110-0-00
HOZ 10208707 2-01-01-1110-0-00
náhon 10213122 2-01-01-1110-0-00