Povodňový plán obce PustějovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Pustějov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR941/096566/2021; ze dne 01. 10. 2021
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/16550/2021/922/45.01; ze dne 09. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MBC/30812/21/ŽP/kla2589/2021; ze dne 22. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2021
offline verze 22. 11. 2021
digitalizovaná verze 22. 11. 2021
databáze POVIS 22. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i