Povodňový plán obce Příbram na MoravěPOVODŇOVÝ PLÁN obce Příbram na Moravě

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-34024/2021/5419; ze dne 17. 08. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/117594/2021; ze dne 04. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MR-C 67959/21-PaV; ze dne 29. 09. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 10. 2021
offline verze 07. 10. 2021
digitalizovaná verze 07. 10. 2021
databáze POVIS 07. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i