Povodňový plán obce OsíkPOVODŇOVÝ PLÁN obce Osík

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: PLa/Ja/2023/021807; ze dne 17. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ Litomyšl 044338/2023/; ze dne 14. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 05. 2023
offline verze 05. 05. 2023
digitalizovaná verze 05. 05. 2023
databáze POVIS 05. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i