Povodňový plán obce Osík-nHladinoměry - Osík-n

Desná a Horní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci mezi objekty č. p. 22 a 61 v místní části Cikov. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Horní Újezd.

Dolní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci v místní části Přibiňoves v ř. km 15,15. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Pro samotnou ochranu obce před povodněmi mají význam hlásná čidla obcí výše na toku Desné (Horní Újezd, Poříčí u Litomyšle). Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Újezd.

Horní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u č. p. 130 v místní části Víska. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Horní Újezd.

Osík (Desná)

Hlásný profil kategorie C ve formě hladinoměrného čidla v obci Osík se nachází na vodním toku Desná na mostu u Kličkových. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je obec Osík.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u objektu č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Poříčí u Litomyšle.