Povodňový plán SO ORP OstravaPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Ostrava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/004563/2020; ze dne 22. 09. 2021
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: POD/14805/2020/922/45.19; ze dne 30. 09. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Č. j.: MSK 133112/2020; ze dne 26. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 11. 2023
offline verze 15. 11. 2023
digitalizovaná verze 15. 11. 2023
databáze POVIS 15. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i