Povodňový plán SO ORP KarvináPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Karviná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14663/922/45.11/2017; ze dne 25. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MSK 135983/2017; ze dne 06. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 09. 2022
offline verze 08. 09. 2022
digitalizovaná verze 08. 09. 2022
databáze POVIS 08. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i