Povodňový plán SO ORP Kostelec nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/25150; ze dne 19. 06. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/002928/2018; ze dne 13. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – Odbor životního prostředí a zemědělství/vodního hospodářství
Č. j.: KUKHK–4989/ZP/2019; ze dne 06. 03. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 06. 2018
offline verze 12. 06. 2018
digitalizovaná verze 12. 06. 2018
databáze POVIS 12. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i