Povodňový plán města OlešnicePOVODŇOVÝ PLÁN města Olešnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000864/2015; ze dne 02. 03. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM10652/2015-219/Ju; ze dne 30. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice
Č. j.: MUBOP00BQVU6; ze dne 20. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 03. 2022
offline verze 22. 03. 2022
digitalizovaná verze 22. 03. 2022
databáze POVIS 22. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i