Povodňový plán obce NemyčevesPOVODŇOVÝ PLÁN obce Nemyčeves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/014821; ze dne 08. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MuJc/2021/27887/ZP/Kli; ze dne 10. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 11. 2021
offline verze 10. 11. 2021
digitalizovaná verze 10. 11. 2021
databáze POVIS 10. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i