Povodňový plán obce NěmčicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Němčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 21. 09. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 09. 2020
offline verze 21. 09. 2020
digitalizovaná verze 21. 09. 2020
databáze POVIS 21. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i