Povodňový plán města MiroslavPOVODŇOVÝ PLÁN města Miroslav

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-45275/2021/5419; ze dne 05. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMK 20225/2021; ze dne 01. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2021
offline verze 08. 12. 2021
digitalizovaná verze 08. 12. 2021
databáze POVIS 08. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i