Povodňový plán obce MěchenicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Měchenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 31887/2015-242/Mš; ze dne 22. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002927/2015; ze dne 17. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 48699/2015 OZP/V/Ja; ze dne 31. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 08. 2020
offline verze 17. 08. 2020
digitalizovaná verze 17. 08. 2020
databáze POVIS 17. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i