Povodňový plán obce MalšovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Malšovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/038981; ze dne 09. 09. 2020
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/36917/2020-2/301100; ze dne 28. 08. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/005098/2020; ze dne 05. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MDC/113362/2020; ze dne 15. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2022
offline verze 29. 03. 2022
digitalizovaná verze 29. 03. 2022
databáze POVIS 29. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i