Povodňový plán obce Malá MoravaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Malá Morava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004367/2014; ze dne 29. 09. 2014
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM045455/201-219; ze dne 22. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 110566/2014; ze dne 06. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 06. 2020
offline verze 15. 06. 2020
digitalizovaná verze 15. 06. 2020
databáze POVIS 15. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i