Povodňový plán města Lysá nad LabemPOVODŇOVÝ PLÁN města Lysá nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: Pla/Ja/2021/045533; ze dne 11. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MULNL-OVŽP/100043/2021/Sam; ze dne 15. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 10. 2021
offline verze 18. 10. 2021
digitalizovaná verze 18. 10. 2021
databáze POVIS 18. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i