Povodňový plán obce KozolupyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kozolupy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 36775/2015-323; ze dne 29. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-Hra/18870/2015; ze dne 22. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2023
offline verze 27. 06. 2023
digitalizovaná verze 27. 06. 2023
databáze POVIS 27. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i