Povodňový plán obce KožichovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Kožichovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-50166/2021/5419; ze dne 26. 11. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR943/000213/2022; ze dne 23. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP28070/22-SPISOŽP3636/2022/Kr; ze dne 05. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 01. 2022
offline verze 12. 01. 2022
digitalizovaná verze 12. 01. 2022
databáze POVIS 12. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i