Povodňový plán obce KovalovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Kovalovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR952/031244/2023; ze dne 08. 03. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-4727/2023/5419-Ze; ze dne 31. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: SLP-OŽP/22298-23/BER; ze dne 20. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2023
offline verze 28. 03. 2023
digitalizovaná verze 28. 03. 2023
databáze POVIS 28. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i