Povodňový plán obce Kostelec u HolešovaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kostelec u Holešova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-37951/2022/5419-TK; ze dne 07. 09. 2022
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR942/010182/2022; ze dne 19. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí
Č. j.: HOL-26510/2022/ŽP/LKA; ze dne 09. 01. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 08. 2022
offline verze 15. 08. 2022
digitalizovaná verze 15. 08. 2022
databáze POVIS 15. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i