Povodňový plán města Kostelec nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN města Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/013960; ze dne 27. 03. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/053342/2023; ze dne 01. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí
Č. j.: MUKO-69132/2023-lk; ze dne 14. 08. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2024
offline verze 04. 03. 2024
digitalizovaná verze 04. 03. 2024
databáze POVIS 04. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i