Povodňový plán obce KomárnoPOVODŇOVÝ PLÁN obce Komárno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-13346/2023/5419/ju; ze dne 30. 03. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/051185/2023; ze dne 31. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUBPH 10019/2023; ze dne 24. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 02. 2023
offline verze 27. 02. 2023
digitalizovaná verze 27. 02. 2023
databáze POVIS 27. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i