Povodňový plán obce KomárnoPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Komárno 49, 768 71 Rajnochovice
Tel.: 573 391 143
E-mail: obec@komarno.cz
Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 501 912
E-mail: podatelna@mubph.cz
Třída Tomáše Bati 21/, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.