Povodňový plán města Klášterec nad OhříPOVODŇOVÝ PLÁN města Klášterec nad Ohří

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR956/036299/2023; ze dne 16. 06. 2023
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/24141/2023-2/032100; ze dne 13. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 29. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 07. 2023
offline verze 03. 07. 2023
digitalizovaná verze 03. 07. 2023
databáze POVIS 03. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i