Povodňový plán obce KestřanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kestřany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-23727/2022/120; ze dne 30. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPI/2022/17421/LH; ze dne 12. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 03. 2022
offline verze 10. 03. 2022
digitalizovaná verze 10. 03. 2022
databáze POVIS 10. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i