Povodňový plán obce JasennáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Jasenná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/120932/2021; ze dne 12. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVIZ 020687/2021; ze dne 22. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 10. 2021
offline verze 06. 10. 2021
digitalizovaná verze 06. 10. 2021
databáze POVIS 06. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i