Povodňový plán obce JasennáPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Jasenná 190, 763 13 Jasenná
Tel.: 577 456 122
E-mail: starostka@jasenna.eu
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
Tel: 577 599 100
E-mail: sekretariat@vizovice.eu
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.