Povodňový plán obce JanovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Janovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR015057/2017; ze dne 18. 04. 2017
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 06352/922/45.07/2017; ze dne 26. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUFO_S 3793/2017; ze dne 13. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 12. 2020
offline verze 21. 12. 2020
digitalizovaná verze 21. 12. 2020
databáze POVIS 21. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i