Povodňový plán obce JanováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Janová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-30942/2021/5419; ze dne 20. 07. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/114074/2021; ze dne 08. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 96422/2021; ze dne 08. 10. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 06. 2024
offline verze 17. 06. 2024
digitalizovaná verze 17. 06. 2024
databáze POVIS 17. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i