Povodňový plán obce HuslenkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Huslenky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-10186/2023/5419/ju; ze dne 21. 03. 2023
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR0002681/2018; ze dne 05. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 42262/2023; ze dne 10. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 05. 2023
offline verze 01. 05. 2023
digitalizovaná verze 01. 05. 2023
databáze POVIS 01. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i