Povodňový plán obce HošťálkováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hošťálková

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/000385/2022; ze dne 08. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 34343/2022; ze dne 14. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 02. 2022
offline verze 14. 02. 2022
digitalizovaná verze 14. 02. 2022
databáze POVIS 14. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i