Povodňový plán města HodonínPOVODŇOVÝ PLÁN města Hodonín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM7608/2018-419/Ju; ze dne 07. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí
Č. j.: 20263/2018; ze dne 20. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 09. 2021
offline verze 22. 09. 2021
digitalizovaná verze 22. 09. 2021
databáze POVIS 22. 09. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i