Povodňový plán města FulnekPOVODŇOVÝ PLÁN města Fulnek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: POD/6691/2023; ze dne 13. 04. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/028397/2023; ze dne 17. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/11364/2023; ze dne 12. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 06. 2023
offline verze 20. 06. 2023
digitalizovaná verze 20. 06. 2023
databáze POVIS 20. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i