Povodňový plán města FulnekPOVODŇOVÝ PLÁN města Fulnek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 16936/922/45.16/2013; ze dne 29. 11. 2013
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/005300/2013; ze dne 26. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/01608/2014 ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 05. 2022
offline verze 28. 05. 2022
digitalizovaná verze 28. 05. 2022
databáze POVIS 28. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i