Povodňový plán obce DýšinaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dýšina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 42625/2015-323; ze dne 17. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002727/2015; ze dne 28. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Plzeň, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMP/006877/16; ze dne 15. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i