Povodňový plán obce Dolní BojanovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 383, 696 17  Dolní Bojanovice
Tel.: 518 372 326
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz
Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1
Tel:  518 316 111
Fax: 518 353 686
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz

Odbor životního prostředí
vedoucí odboru - Ing. Jarmila Kotrlová
Tel.: 518 316 313

E-mail: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz

Vodoprávní úřad 
referent - Ing. Pavel Kašperák

Tel: 518 316 314
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz

referent - Bc. Tadeáš Vaculovič
Tel: 518 316 398
E-mail: vaculovic.tadeas@muhodonin.cz

referent - Ing. Simona Zezulová
Tel: 518 316 397
E-mail: zezulova.simona@muhodonin.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 554 165 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
referent - Ing. Michaela Legerská
Tel: 541 652 355
E-mail: legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra