Povodňový plán města DašiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce   Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Petr Zikmund  starosta     466 799 413

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jiří Hora velitel SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Adresa Kontaktní osoby Telefon (neveřejný)
MěÚ Dašice Komenského 25, Dašice Mgr. Petr Zikmund
SDH Dašice Sadová, Dašice Bc. Jiří Hora
AVE CZ odpadové hospodářství, s .r .o. Jungmannova 29, Dašice  
MD Logistika Křičenského 451, Dašice  


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Dašice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Místo evakuace/ubytování Sadová 416, Sadová 440 Ředitelka ZŠ (MŠ) 200 -
Tělocvična, bývalé kasárny Místo evakuace/ubytování Křičenského Vedoucí majetkového odboru města 50 -


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou  

Subjekt Adresa Telefon
VaK Pardubice Teplého 2014, Pardubice

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Jednota spotřební družstvo, COOP Husovo náměstí 32, Dašice