Povodňový plán města České VelenicePOVODŇOVÝ PLÁN města České Velenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 5665/2015-122; ze dne 03. 02. 2015
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR954/000671/2015; ze dne 10. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: METR 1666/2015 PrRo; ze dne 24. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 01. 2024
offline verze 12. 01. 2024
digitalizovaná verze 12. 01. 2024
databáze POVIS 12. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i